Política de privacitat

Us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer de tractament responsabilitat de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per portar a terme el vostre tràmit i sol·licitud. Les vostres dades seran conservades com a part dels procediments administratius de l’Ajuntament. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit sol·licitat, d’acord amb la legislació vigent. Per a més informació consulteu la nostra política de privacitat (https://santcugat.cat/politica-privacitat). Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Atenció Ciutadana, Plaça de la Vila, 1 08172 Sant Cugat del Vallès, indicant “Ref. Protecció de dades” o bé exercir el seu dret a través de la Seu Electrònica  (https://seu.santcugat.cat/seu/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=138&idnct=496&x=PXhroVa2kyfMI2MGtCXWKA)